วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เที่ยวเมืองชายแดน

แท็ก: เที่ยวเมืองชายแดน

ตราด พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งใช้ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

เมื่อกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นที่นิยมทั่วโลก นโยบายของภาครัฐได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ...

เรื่องน่าสนใจ