วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เนื้อโคแองกัส

แท็ก: เนื้อโคแองกัส

เกษตรกรนครราชสีมาเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมแองกัส ทำตลาดนำการผลิต ผลิตเป็นเนื้อเกรดคุณภาพ มีรายได้ยั่งยืน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาหารที่เป็นวัตถุดิบจากเนื้อโคกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคได้หันมาปรุงอาหารจากเนื้อโคมากขึ้น รวมถึงร้านอาหาร...

เรื่องน่าสนใจ