วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เพาะเมล็ดปลอดเชื้อ

แท็ก: เพาะเมล็ดปลอดเชื้อ

เพาะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิ่น สร้างอาชีพให้ชุมชน

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกล้วยไม้เขตร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวน 17...

เรื่องน่าสนใจ