วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เพาะเห็ดตับเต่า

แท็ก: เพาะเห็ดตับเต่า

เพาะเห็ดตับเต่าในดงโสน เริ่มที่พื้นที่กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร เก็บขายสร้างรายได้กิโลกรัมละ 120-130 ...

เห็ดตับเต่า ได้พึ่งพาต้นโสนเป็นพืชอาศัยเพื่อทำให้เชื้อเห็ดเดินและเจริญเติบโตได้ดี เห็ดตับเต่าเป็นอาหารโปรตีนชั้นยอดที่มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายใ...

เรื่องน่าสนใจ