วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เพิ่มมูลค่าหน่อไม้

แท็ก: เพิ่มมูลค่าหน่อไม้

“หน่อไม้ซิ่ง” หน่อไม้ดองบรรจุขวด แก้ปัญหาราคาตกยามหน้าฝน มีอาหารไว้กินยามแล้ง

คนโบราณกล่าวไว้ว่า อย่าซื้อควายหน้านา อย่าซื้อผ้า (ห่ม) หน้าหนาวŽ ความหมายของคำกล่าวย่อมบ่งบอกว่า ห้วงเวลาที่ห้ามสิ่งที่จะซื้อต้องมีราคาแพงมากกว่าปกต...

เรื่องน่าสนใจ