วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เมล็ดพันธุ์ข้าว

แท็ก: เมล็ดพันธุ์ข้าว

นาแปลงใหญ่มหาสารคามปลื้มนวัตกรรมอัจฉริยะคูโบต้า “ ระบบ KIS”ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ฟันกำไรได้มากขึ...

อาชีพเกษตรกรรม นับเป็นรายได้หลักของคนไทยจำนวนมาก แต่ในวันนี้ เมืองไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนในภาคเกษตร จึงเป็นอุ...

กรมการข้าว วางเป้าใช้ ศูนย์ข้าวชุมชน-นาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 100,000 ตัน

กรมการข้าว เตรียมใช้ศูนย์ข้าวชุมชน-นาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 100,000 ตัน แก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูการผลิต ปี 2563 ชู “ศูนย์ข้าว...

เกษตรฯ รวมศูนย์ข้าวชุมชน เพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 2 แสนตัน ในปี 63

เกษตรฯ รวมศูนย์ข้าวชุมชน เร่งเครื่องเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 2 แสนตัน ภายในปี 63 รองรับความต้องการใช้ในประเทศ พร้อมผนึกเครือข่ายเชื่อมโยงกา...

ปลูกข้าวในถุงพลาสติกดำ…ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ ก้าวเปลี่ยนที่มั่นคง

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีน้อย หาซื้อได้ยาก ราคาค่อนข้างแพง เป็นปัญหาหนึ่งในการทำนา แต่ที่จังหวัดสุรินทร์ยังไม่สิ้นคนดี เมื่อมีผู้นำสหกรณ์การเกษตรวัน ...

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวดีเด่น เมืองชากังราว

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 สมาชิกแรกตั้ง 12 ราย สมาชิกปัจจุบัน 75 ราย ประธานกลุ่ม นายเดช พะโยน ท...

นายกฯย้ำปมร่าง พ.ร.บ.ข้าว รบ.เจตนาดี ป้อง สนช.เจตนาดี ไม่ได้มุ่งเอาเป็นเอาตายกับใคร

นายกฯย้ำปมร่าง พ.ร.บ.ข้าว รบ.เจตนาดี ป้อง สนช.ไม่มุ่งหวังเอาเป็นเอาตายกับใคร แค่ต้องการช่วยชาวนาไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 18...

เปิดปมร้อน‘ร่าง พ.ร.บ.ข้าว’ จับตาสนช.‘ตัดออก-แก้ไข’

ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. … หมวด 4 การจัดทำฐานข้อมูลและการออกใบรับซื้อข้าวเปลือก มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลข้าวเปลือกของประ...

ยัน พ.ร.บ. ข้าว ชาวนาแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ ยกเว้นเอาไปค้ากำไร-ต้องขออนุญาต

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่รัฐสภา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณร่าง พ.ร.บ. ข้าว เปิดเผยว่า ขอ...

เรื่องน่าสนใจ