วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เลี้ยงกุ้งทะเล

แท็ก: เลี้ยงกุ้งทะเล

เลขาฯ มกอช. จับมือ กรมประมง พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามหลักสากล เตรียมพร้อมยื่นขอรั...

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งทะเลรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2...

เรื่องน่าสนใจ