วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เลี้ยงไก่ในสวนไผ่

แท็ก: เลี้ยงไก่ในสวนไผ่

เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในสวนไผ่ ไก่แข็งแรง ได้ไข่คุณภาพไม่มีกลิ่นคาว

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 8 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นิยมปลูกไผ่รวกหวาน และกั้นพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นคอกเลี้ยงไก่ไข่ ให้อาหารไก่วันละ 2 เวลา  ตอนเช้าให้ไก่...

เรื่องน่าสนใจ