เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด

แท็ก: เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรสร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่การขยายตลาดส่งอ...

การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งการผลิต การแปรรูป รวมถึงการตลาด ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ขับเคลื่...

สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี ใช้กลไกการมีส่วนร่วม ผลักดันชาวประมงพื้นบ้าน สู่ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเร...

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชื่นชมการขับเคลื่อนงานด้วยกลไกของสภาฯ เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างเข้าถึง เข้าใจ ยกเคสตัวอย่างการทำงานของสภาเก...

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผลักดันโครงการส่งเสริมปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ ปรับพื้นที่เกษตรดั้งเดิม สร้างรายได้สู...

สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยพร้อมสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโ...

สภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ณ ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ ตั้งเป้า “เกษต...

บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกร นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127 ตอนที่ 71 ก เมื่อวันที่ 1...

สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ประกาศสมัครรับเลือกตั้ง

“สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร” วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์นี้ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ หรือ สกช. ชวนเกษตรกรที่สนใจร่วมลงสมัครรับเลือกตั้ง...

เรื่องน่าสนใจ