วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจพอเพียง

แท็ก: เศรษฐกิจพอเพียง

กัลยาณี อ่อนทอง เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) เกาะยาว พังงา เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความยั่งยืน

คุณกัลยาณี อ่อนทอง เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) อำเภอเกาะยาว พังงา ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยสวนตั้...

เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 12 ไร่ มีผลผลิตขายทั้งปี ไปได้ดีไม่มีจน ที่เมืองกาญจน์

สวัสดีค่ะ รันตีขอรายงานตัว  พาท่านเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างลงตัว สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย พี่น้องท่านใดส...

ลุงนิล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้กำเนิดแนวคิด ‘เกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น’ ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ

คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือ ลุงนิล  เป็นเกษตรกรต้นแบบ อยู่ที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียน...

ยุวเกษตรกรดีเด่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย สร้าง 8 ฐานการเรียนรู้

กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้­องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเร...

คนสารคาม พลิกไร่มันสำปะหลัง ทำเกษตรผสมผสานแบบลดต้นทุน รายได้มั่นคง

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณจันทร์ นาชัยดุลย์ 117 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ (086) 237...

“ปลาในนาข้าว+ทำเกษตรลดต้นทุน” ปฐมบทการเกษตรที่ยั่งยืน ของ “เขื่อง วิลัย” ชาวขุนยวม แม่ฮ่องสอน

การเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะปลูกพืชไม้ผลนานาชนิดล้วนแต่ต้องถูกกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศที่บ้านเรือนตั้งอยู่บนภ...

ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น แนะวิธีปลูกมันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ จากระดับ “พอมีพอกิน” เปลี่ยนเป็น “เหลืออยู่ เหล...

เป็นผู้หญิงเก่งอีกคนของภาคอีสาน ที่มีรางวัลการันตีมากมาย ล่าสุด คุณพิมพา มุ่งงาม วัย 53 ปี เกษตรกรจากบ้านดวน อำเภอน้ำอ้อม จังหวัดยโสธร เจ้าของ “สวนพ่อ...

“ส้มโอหอมควนลัง” ไม้ผลทางเลือก สำหรับผู้สนใจทำเกษตรหลังเกษียณ

กศน. อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำ...

จัดสรรพื้นที่ปลูกมันเทศญี่ปุ่น-เมล่อน สวนผสมผสาน ของเกษตรกรกาญจนบุรี

ปัจจุบันการปลูกผักและผลไม้แบบผสมผสานนั้นเป็นทางเลือกที่ดีในการบริหารจัดการสวนของเกษตรกรให้รายได้ตลอดทั้งปี โดยสมัยก่อนปัญหาใหญ่ของเกษตรชาวไทยคือการปลู...

ข้าวซ้อมมือ-เครื่องแกงสมุนไพร อาชีพเสริมรายได้ ชาวสวนยางสงขลา

ยางพารา เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลา ช่วงที่ยางพาราขายได้ราคาดี เกษตรกรหันมาปลูกยางพารากันแทบทุกอำเภอ เมื่อเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำในช่...

เรื่องน่าสนใจ