วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก เสริมสร้างศักยภาพ

แท็ก: เสริมสร้างศักยภาพ

วว.เชิญร่วมการสัมมนา ฟรี! เสริมสร้างศักยภาพการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ SMEs

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนา ฟรี ! “เพื่อเสริมสร้างศักยภา...

เรื่องน่าสนใจ