วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แก้ปัญหาภัยแล้ง

แท็ก: แก้ปัญหาภัยแล้ง

ทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พูดถึงการแก้ไขภัยแล้ง “นาปรังปกติ 13 ล้านไร่ ขอความร่วมมือ ...

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศรวมทั้งเรื่องน้ำ ระบุว่า ปีนี้ไทยจะประสบภัยแล้งมากที่สุดในรอบ 40 ปี...บ้านเรา ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชี...

เก็บ “น้ำฝน” คุ้มกว่า ทำ “น้ำจืด” จาก “น้ำทะเล”

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ โดย กฤษณา ไพฑูรย์ ไม่น่าเชื่อว่า วันนี้ หลายพื้นที่ในประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องนำ “น้ำทะเล” อันแสนเค็ม มากรองโดยใช้เทคโนโล...

หลักความจริง 8 ประการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ทำถูกหลักแก้ปัญหาภัยแล้งได้

ธนาคารน้ำใต้ดิน มักกล่าวถึงกันมากในช่วงไม่นานมานี้ เป็นวิธีการในการจัดการน้ำแบบหนึ่ง โดยอาศัยหลักการเติมน้ำผิวดินช่วงที่มีน้ำเยอะในหน้าฝนลงกักเก็บไว้ใ...

เปิดโมเดล ชุมชนจัดการน้ำ รอดภัยแล้ง

สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ออกมาว่าเหลือน้ำติดก้นอ่างสามารถใช้การได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เหลือแค่ตัวเลขหลักหน่วยเท่านั้น บางเขื่อน...

เรื่องน่าสนใจ