วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก แก๊สชีวภาพ

แท็ก: แก๊สชีวภาพ

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโข่ย ผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูน ใช้ในฟาร์มเห็ด

พลังงาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในยุคนี้ และนับวันจะมีราคาแพงขึ้น และการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์จึงเป็นพลังงานทดแทนที่น่าสนใจ เช่น คุณสุภีร์ ดาหา...

เรื่องน่าสนใจ