วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก แข่งขัน Start Up Thailand League 2022

แท็ก: แข่งขัน Start Up Thailand League 2022

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน Start Up Thailand League 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเ...

เรื่องน่าสนใจ