วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก แนวคิด 8 ฐานบันดาลสุข

แท็ก: แนวคิด 8 ฐานบันดาลสุข

ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ แนวคิด 8 ฐานบันดาลสุข สู่ Smart group Model

ยุวเกษตรกรในประเทศไทย หมายถึงเด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี ที่สนใจการเกษตร รวมตัวกันในระดับหมู่บ้าน ขอจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรต่อสำนักงานเกษตรอำเภอและ...

เรื่องน่าสนใจ