วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แปรรูปนมแพะ

แท็ก: แปรรูปนมแพะ

มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การเลี้ยงและแปรรูปน้ำนมแพะ

กลุ่มชุมชนเกษตรกรที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา และอำเภอวังน้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ย...

เรื่องน่าสนใจ