วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แปลงใหญ่นาเกลือ

แท็ก: แปลงใหญ่นาเกลือ

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ”เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ” ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สืบเนื่...

เรื่องน่าสนใจ