วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

แท็ก: แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยฆ้อง การพัฒนาตามโครงการ กพด.-ส.ป.ก.

“การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดนางฟ้า” คือ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชา...

ผลผลิตจากแปลงเกษตร สู่อาหารกลางวัน สืบสานพระราชดำริเพื่อการพัฒนา ภายใต้ โครงการ กพด.-ส.ป.ก.

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานการ...

เรื่องน่าสนใจ