วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แผ่นห่อใบโอ

แท็ก: แผ่นห่อใบโอ

ถุงเพาะชำต้นไม้ จากเปลือกกล้วย

ประเทศไทย มีการเพาะปลูกพืชจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจากภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรนำเอาพลาสติกมาใช้เป็นถุงเพาะต้นกล้าหรือถุงเพาะชำพืช เ...

เรื่องน่าสนใจ