วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แมลงศัตรูพืชของข้าวโพด

แท็ก: แมลงศัตรูพืชของข้าวโพด

เตือนหนอนกระทู้บุกประเทศ

กรมวิชาการเกษตร เฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ระบาดข้ามพรมแดน จากการที่ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจาก FAO เรื่องการระบาดของหนอนกระทู้ fall armywor...

เรื่องน่าสนใจ