วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แม่ฮ่องสอน

แท็ก: แม่ฮ่องสอน

ปศุสัตว์ร่วมกับชาวบ้านเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์และเสริมรายได้

เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงเป็นห่วงราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนไ...

“อิ่มสุข” แบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเพื่อสุขภาพ จากกลุ่มแม่บ้าน “แม่สุริน” ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

การทำเกษตรกรรมของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีปัจจัยความพร้อมทางสภาพพื้นที่และทรัพยากรไม่เหมือนกัน จึงทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่างกัน แต่นั่นอาจไม่ใช่ปัญหาเ...

โฮมสเตย์เมืองปอน วัฒนธรรมไทยใหญ่ กลางโอบเขา

บ้านเมืองปอน ที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของคนเชื้อสายไทยใหญ่ ขุนยวม เป็นเมืองกลางขุนเขา มีแม่น้ำยวมไหลผ่าน ธรรมชาติสวยจนละเมอ ...

เปิดตัวสายการบินใหม่-นายทุนไทย ดอนเมือง-เชียงใหม่-ปาย

แม่ฮ่องสอน – นายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิสดอม แอร์เวย์ จำกัด กล่าวถึงการเปิดตัวสายการบินใหม่ให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไ...

เรื่องน่าสนใจ