วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แรงงานระหว่างประเทศ

แท็ก: แรงงานระหว่างประเทศ

กระทรวงแรงงานฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกข...

กระทรวงแรงงานฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของประเทศไทย (Decent Work Coutry Program:DWCP) ...

เรื่องน่าสนใจ