วันพฤหัสที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แหล่งกักเก็บน้ำ

แท็ก: แหล่งกักเก็บน้ำ

แนวทางจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง จากแหล่งน้ำใต้ดินตื้น

สภาวะแล้ง ที่ยังแก้ไขช่วยเกษตรกรได้ การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งหลังเก็บเกี่ยว หรือช่วงฝนทิ้งช่วง พบว่าเป็นปัญหาสำคัญของเกษต...

เรื่องน่าสนใจ