วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก แหล่งศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม

แท็ก: แหล่งศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือทีเส็บสานต่อโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ปี 3 ดึงสหกรณ์เป็นแหล่งศึกษาดูงานและจัดกิจ...

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนแปรนโยบายเป็นเงิน เพิ่มรายได้ใส่กระเป๋าให้กับประชาชนในระดับฐานราก กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมการจัดประช...

เรื่องน่าสนใจ