วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก แอปพลิเคชั่น “ONIE Online”

แท็ก: แอปพลิเคชั่น “ONIE Online”

แนะวิธีทำ “พวงกุญแจจากเศษหนัง” หลักสูตรออนไลน์ กศน.อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ทุกวันนี้ การจัดการศึกษาอาชีพมีความสำคัญมาก เพราะช่วยพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน ...

ผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยมอ่างทอง ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน

“จังหวัดอ่างทอง” เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำ สภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ทำ...

เรื่องน่าสนใจ