วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก โคขุน

แท็ก: โคขุน

เกษตรกรพังงา ปลูกผักเหมียง เลี้ยงโคขุน เสริมรายได้ในสวนยาง

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ นำพาเกษตรกรให้อยู่รอด ท่ามกลางภาวะราคาเศรษฐกิจตกต่ำ ดังคำยืนยันของเกษตรก...

‘วลัยลักษณ์’ พัฒนาแม่พันธุ์และโคขุน สร้างอาชีพ รายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ ปศุสัตว์จ...

คุมเข้มเนื้อเถื่อน หวั่นกระทบโคขุน

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์สกลนคร กล่าวว่า กรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร 4 นาย ถูกดักปล้นของกลางขณะกำลังกลับด่านที่จังหวัดมุกดาหาร ภายหลั...

เรื่องน่าสนใจ