วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก โครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

แท็ก: โครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

 วช. มอบรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเป็นนักวิจัยและน...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ซึ่งผลง...

เรื่องน่าสนใจ