วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โครงการประชารัฐ

แท็ก: โครงการประชารัฐ

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ”เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ” ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สืบเนื่...

ค้าภายในผนึก ม.เกษตรฯ ต่อยอดพัฒนามันสำปะหลัง เปิดตัว 3 แบรนด์สแน็ก

ที่กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มันแปรรูป PRODUCT CHAMPIONS พร้อมเปิดตล...

โครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี “ข้าว กข 43 ผสานพลังเพื่อสุขภาพ สู่อนาคต”...

‘ข้าว กข 43’ เส้นทางสู่อนาคต ของเกษตรกรไทย เกิดขึ้นภายใต้โครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นการผสานพลังร่วมกันระหว่าง หน่วยง...

สนง.พัฒนาภาค 5 นทพ. เดินหน้าโครงการ “ประชารัฐ ตุ้มโฮม สามัคคี ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

วันที่ 30 พ.ย. ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการจัดทำโครงการประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยรวมพลัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม แ...

ซีพีทุ่ม 2 พันล. ตงโซเชียลฯ ฟันด์ ร่วมลงทุนโครงการประชารัฐ เดินหน้าขยายธุรกิจในไทยต่อ

กลุ่มซีพีประกาศลงทุนไทยต่อเนื่อง พร้อมทุ่ม 2 พันล้าน ตั้งกองทุนโซเชียลอิมแพคฟันด์ เพื่อร่วมลงทุนในโครงการของภาครัฐและโครงการประชาสังคม นายศุภชัย เจีย...

เรื่องน่าสนใจ