วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

แท็ก: โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

วช. จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี สนับสนุนทุนนิสิตปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทุนนิสิตปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษ...

วช. บ่มเพาะเยาวชนสายอุดมศึกษา สร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อน BCG โมเดล

การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การพัฒนาศักยภาพนักวิ...

วช. จับมือ จุฬาฯ สร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกศักยภาพสูง

วช. จับมือ จุฬาฯ สร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกศักยภาพสูง สร้างงานวิจัยคุณภาพ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ คปก. และ C2F เมื่อวันที่ 14 มกราคม ...

“วช. จับมือ สกสว. รับมอบภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และ 21”

ภารกิจสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเตรียมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ การสร้างและพัฒนา...

เรื่องน่าสนใจ