วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โครงการพระราชดำริ

แท็ก: โครงการพระราชดำริ

“ชาน้ำมัน” น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก มีโอเมก้าสูง 9 ดีต่อสุขภาพ และหัวใจ

ชาน้ำมัน หรือ คาเมลเลีย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1.4-4 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400-1,300 เมตร มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจ...

สร้างฝายขยายโป่ง ณ ทับลาน

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและคิดถึงทุกท่านครับ เปิดหัวมาดัวยประโยคหวานๆ แบบนี้คงแปลกใจไม่น้อย ไม่มีอะไรมากครับ เพียงแค่ได้ไปออกกำลัง สูดอากาศที่สดชื่น แล...

กรมส่งเสริมการเกษตร สืบสาน “โครงการตามพระราชดำริ” เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุ่งแ...

เกษตรจังหวัดสงขลา ชูนโยบาย “เมืองเกษตร-อาหารปลอดภัย”

ผู้คนส่วนใหญ่ รู้จัก "จังหวัดสงขลา" ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคใต้ ความจริงจังหวัดสงขลาเป็นแผ่นดินทองทางการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจส...

กรมหม่อนไหม หนุนสร้างทายาทหม่อนไหมและขยายเครือข่ายอาชีพหม่อนไหมภาคใต้

กรมหม่อนไหม หนุนสร้างทายาทหม่อนไหม หวังขยายเครือข่ายอาชีพหม่อนไหมภาคใต้ พร้อมหนุนรักษา "ผ้ายกทอง" ซึ่งเป็นสินค้าผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร น...

“วาสนา กุญชรรัตน์” น้อมนำแนวพระราชดำริ “รัชกาลที่ 9” บุกเบิกฟาร์ม-ผลิตนมแพะมาตรฐาน

จากอดีตข้าราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ทำงานคลุกคลีกับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง “วาสนา กุญชรรัตน์” ชาวจังหวัดนครราชสีมา ตัดสินใจ...

เครื่องบินฝนหลวง-กังหันชัยพัฒนา เครื่องกระดาษกงเต๊กหลวง

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...

เรื่องน่าสนใจ