วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (U2T)

แท็ก: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (U2T)

ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้...

ตามที่เมื่อพฤศจิกายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบ...

เรื่องน่าสนใจ