วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แท็ก: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วช.ชูนวัตกรรมพลิกโฉม “หน่อกะลา” เพิ่มรายได้เกษตรกรเกาะเกร็ด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว....

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ชีวภัณฑ์ปราบไส้เดือนฝอยรากปม

กรมวิชาการเกษตร  ผลิตชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีคุมไส้เดือนฝอยรากปมระบาดพริกและฝรั่งส่งตรงเกษตรกรนำไปใช้ได้ผลแล้วกว่า 800 กิโลกรัม ตั้งเป้า ปี 63 เ...

ชวนคนกึ๊ดช้างสร้างต้นแบบชุมชนไร้อดอยาก

กระทรวงเกษตรร่วมสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รมช.วิวัฒน์ ชวนคนกึ๊ดช้างสร้างต้นแบบชุมชนไร้อดอยาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ...

ม.แม่โจ้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน..แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน...แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 16 พฤ...

เรื่องน่าสนใจ