วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก โครงการอาหารกลางวัน

แท็ก: โครงการอาหารกลางวัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” แ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” แห่งที่ 5 เพื่อจัดการผลผลิตจากแปลงเกษตรสู่ครัวอาหาร...

กรมปศุสัตว์ คัดเลือก 3 รางวัล โรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น

ปี 2559 กรมปศุสัตว์ ได้จัดโครงการประกวดโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นขึ้น และคัดเลือกได้โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล รับนักเรียนด้อยโอกาส สอนทำเกษตรเพื่อดำรงชีพ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งตรง...

“กระถางใยกล้วย” โครงงานเล็ก ช่วยสิ่งแวดล้อม ผลงานนักเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ

โครงงานกระถางใยกล้วย เป็นการศึกษาการประดิษฐ์กระถางจากกาบกล้วย ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ) โรงเรียนระดับประถมศึกษา...

เด็กโรงเรียนวัดท่าอิฐ ทำเกษตรเพื่อปากท้อง เลี้ยงเด็กนักเรียนทั้งมื้อเช้าและกลางวัน

โรงเรียนขยายโอกาสที่จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง ยังคงเหลืออยู่หลายแห่งในประเทศไทย โรงเรียนวัดท่าอิฐ ตำบลท่างาม...

เรื่องน่าสนใจ