วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โครงการไมซ์เพื่อชุมชน

แท็ก: โครงการไมซ์เพื่อชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือทีเส็บสานต่อโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ปี 3 ดึงสหกรณ์เป็นแหล่งศึกษาดูงานและจัดกิจ...

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนแปรนโยบายเป็นเงิน เพิ่มรายได้ใส่กระเป๋าให้กับประชาชนในระดับฐานราก กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมการจัดประช...

ทีเล็บจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์ โคเนื้อ-โคนม นครปฐม เข้าโครงการธุรกิจไมซ์ แนวคิด “ประชุ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ห...

เรื่องน่าสนใจ