วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก โครงการ กพด.-ส.ป.ก.

แท็ก: โครงการ กพด.-ส.ป.ก.

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยฆ้อง การพัฒนาตามโครงการ กพด.-ส.ป.ก.

“การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดนางฟ้า” คือ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชา...

เรื่องน่าสนใจ