วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โครงการ SUCCESS 2019

แท็ก: โครงการ SUCCESS 2019

สวทช. บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่โครงการ SUCCESS 2019 หนุนเติบโต ทำธุรกิจยั่งยืน เข้มแข็ง และมีคุณภาพ...

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงกา...

ขอเชิญผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เข้าร่วมโครงการ SUCCESS 2019

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู...

เรื่องน่าสนใจ