วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โครีด

แท็ก: โครีด

เกษตรกรลพบุรี ผันตัวเลี้ยงโคนม สร้างรายได้เพิ่มหลักแสนต่อเดือน

อำเภอท่าหลวง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 80 กิโลเมตร เกษตรกรส่วนใหญ่ของอำเภอท่าหลวง ประกอบอาชีพ ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้...

เรื่องน่าสนใจ