วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก โรคกับโคเนื้อ

แท็ก: โรคกับโคเนื้อ

เลี้ยง-แปรรูป โคเนื้อคุณภาพ ที่ชุมแพ โดย “P.J. FARM”

การที่จำนวนประชากรโคในจังหวัดขอนแก่นลดลงในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนไป หรือชาวบ้านได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุน ทั้งยังมีตลาดประเทศเพื่อนบ้าน...


เรื่องน่าสนใจ