วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ

แท็ก: โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ

“โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ” นวัตกรรมเด่น กรมวิชาการเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตร 4.0

“ประเทศไทย” ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารชั้นนำของโลก แต่เกษตรกรไทยกลับมีหนี้สินจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง...

เรื่องน่าสนใจ