วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเลกทรอนิคส์ (e-Phyto)

แท็ก: ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเลกทรอนิคส์ (e-Phyto)

รุกเสริมเขี้ยวเล็บระบบตรวจสอบและกักกันสินค้าพืชนำเข้า-ส่งออกไทย รองรับการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซ...

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ผนึกความร่วมมือ มกอช.-กรมวิชาการเกษตร จัดอบรมเสริมเขี้ยวเล็บระบบตรวจสอบและกักกันสินค้าพืชนำเข้า-ส่งออกของไทย ...

เรื่องน่าสนใจ