วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ไม้เด็ดดอกภายในประเทศ

แท็ก: ไม้เด็ดดอกภายในประเทศ

สถานการณ์การผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับของไทย

คุณพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเ...

เรื่องน่าสนใจ