วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ไร่นาสวนผสม

แท็ก: ไร่นาสวนผสม

ข้าราชการบำนาญ ทำไร่นาสวนผสม ปลูกกล้วยเลี้ยงวัวเอื้อประโยชน์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี

ครูเปลื้อง เกษตรสิงห์ ข้าราชการบำนาญ วัย 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 7 บ้านโนนหมากแงว ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบัน อยู่กับภ...

สมบัติ ศิริวรรณ พลิกผืนดินทำไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ปีละหลายแสน

การทำไร่นาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ถ้ารู้จักจัดการใช้ที่ดิน ใช้แรงงานและเงินทุนให้เกิดการผสมผสานกัน เป็นการลดต้นทุนผลผลิต ลดความเสี่ยง จะทำให้เก...

ปลูกอินทผลัม แบบไร่นาสวนผสม ของ พิทักษ์ สุภนันทการ ที่สุรินทร์

การทำเกษตรในปัจจุบันไม่ได้เน้นเพื่อผลิตสร้างอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการนำองค์ประกอบหลากหลายอย่างมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ทำให้สวนหรือพื้นที่ทำการเกษต...

ป้าออมสิน เกษตรกรทำไร่นาสวนผสม แบ่งพื้นที่ 9 ไร่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา มีกิน มีใช้ มีขายตลอดปี

การทำไร่นาสวนผสม เป็นการทำงานเกษตรหลายชนิดผสมผสานในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงาน และการจัด...

ลุงเล็ก ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ชวนทำไร่นาสวนผสมลดใช้สารเคมี หันใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทำได้ไม่มีขาดทุน

กว่าพื้นที่ 50 ไร่ ของ คุณเล็ก ทองต้น วัย 71 ปี ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดป...

ข้าราชการบำนาญ ทำไร่นาสวนผสม ปลูกกล้วยเลี้ยงวัวเอื้อประโยชน์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี ใส่กล้วยหอมทองได...

ครูเปลื้อง เกษตรสิงห์ ข้าราชการบำนาญ วัย 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 7 บ้านโนนหมากแงว ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. (093) 269-76...

พ.ต.ท.กิตติคุณ ช่างเขียน เปลี่ยน “เขาหัวโล้น” เป็น “ป่าทำกิน”

ปัญหาของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพด ซึ่งจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์นั้น ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทางอ้อมให้มีการตัดไม้ทำลายป่า เปิดพื้นที่ใช้ปลูกข้าว...

ถึงแม้ผืนดินแห้งแล้ง คนสารคามไม่ยอมแพ้ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤติ ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชหลายชน...

ทางเดินชีวิต...สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณคำสิงห์ มาลาหอม มีอาชีพทำนาและทำไร่ปอ อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 8 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลหนองกุงสวรร...

ไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ ทุ่งกุลาร้องไห้…เมืองร้อยเอ็ด

ดินแดนท้องทุ่งกุลาร้องไห้ น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ 30-30-30-10 สู่...

เรื่องน่าสนใจ