วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ไส้เดือนฝอย

แท็ก: ไส้เดือนฝอย

กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดผงสำเร็จเป็นแห่งแรก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเร่งจดสิทธิบัตรสูตรการผลิตชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชช...

เพาะไส้เดือนฝอย กำจัดแมลงใช้เอง ต้นทุนต่ำกว่าใช้ยาฆ่าแมลงหลายเท่า

ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้เกษตรกรไทยเผชิญกับปัญหาผลผลิตน้อยลง เนื่องจากขาดน้ำใช้ในการเกษตรแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกผักต้องรับมื...

เรื่องน่าสนใจ