เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก BCG Model

แท็ก: BCG Model

เอ็นซี โคโคนัท ผลิตมะพร้าวน้ำหอม BCG โมเดล เพิ่มรายได้ชาวสวน-ผู้ส่งออก

จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 34.38 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) มะพร้าวน้ำ...

สวนส้มยอดดอย แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแนวคิดใหม่

สวนส้มยอดดอย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยแนวคิดใหม่ โดยนำวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนส้มเขียวหวานและวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง มารวมกันและสื่อผ่านการดำเนิ...

สศก. เปิดผลศึกษาจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด BCG Model

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรเพื่อสร้างมูลค่...

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบ...

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG Model ภาคการเกษตร พร้อมดันเป้า ปี 66 ทุกพื้นที่ขับเคลื่อนด้วย BCG ...

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการ...

สศท.8 ชู ‘กลุ่มปูทะเลกาญจนดิษฐ์’ จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบการขับเคลื่อน BCG Model อย่างยั่งยืน

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน การเลี้ยงปูขาวเป็นอา...

อุตรดิตถ์ ขับเคลื่อน BCG Model ผ่านกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ ผลิตถ่านไบโอชาร์ทุเรียน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ...

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและส...

เกษตรฯ ตั้งเป้า ตามแผน BCG โมเดลวาระแห่งชาติ ดันประเทศไทย สู่ 3 สูง ‘ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรา...

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวี...

เรื่องน่าสนใจ