นครพนมผุดไอเดียประกวดเมนูอาหารจากหอยเชอรี่ กระตุ้นเกษตรกรรู้พิษภัยต่อข้าว

วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (หลังเก่า) ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ มีเกษตรกรในพื้นที่ยกขบวนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางเกษร วรรณลา เกษตรอำเภอเมืองนครพนม กล่าวว่า หอยเชอรี่เป็นหอยน้ำจืดที่เป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าว ซึ่งในแต่ละปีหอยเชอรี่จะทำลายกอข้าวของเกษตรกรให้เสียหายเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระยะที่ต้นข้าวเป็นต้นกล้า ระยะปักดำใหม่ๆ ไปจนถึงระยะการแตกกอเต็มที่ ซึ่งการกำจัดและการป้องกันทำได้อย่างไม่ทั่วถึง เนื่องจากหอยชนิดนี้มีการวางไข่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่ระบาดออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลดงขวางและตำบลขามเฒ่า ดังนั้น จังหวัดนครพนมโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนถึงพิษภัยของหอยเชอรี่ที่จะมาทำลายต้นข้าวของชาวนา ตลอดจนการนำเอาหอยเชอรี่ไปสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับเกษตรกร จึงก่อเกิดเป็นกิจกรรมประกวดหอยใหญ่ และการแข่งขันประกอบอาหารด้วยเมนูหอยเชอรี่ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกษตรกรเข้าใจถึงพิษภัยของหอยเชอรี่แล้วยังสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้อีกด้วย