นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนายาหอมแก้ลมวิงเวียน ในรูปแบบเม็ดฟู่-แคปซูล

นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดร. พทป.วัชระ ดำจุติ ศึกษาฤทธิ์การเหนี่ยวนำการนอนหลับจากสารสกัดยาหอมแก้ลมวิงเวียน พัฒนาในรูปแบบเม็ดฟู่ ทานง่าย สะดวก ได้รับปริมาณยาที่พอเหมาะ ช่วยการนอนหลับ

ดร. พทป.วัชระ ดำจุติ นักวิจัย เล่าว่า ยาหอมแก้ลมวิงเวียนได้ถูกบรรจุในบัญชียาจากสมุนไพร ของบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ยังขาดงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ยาที่ชัดเจน บวกกับการทานยานอนหลับเป็นเวลานานๆ มีผลข้างเคียง ทำให้คนมีอาการเสพติดของยา จึงได้ทำการวิจัยและศึกษาฤทธิ์การเหนี่ยวนำการนอนหลับจากสารสกัดยาหอมแก้ลมวิงเวียน และการพัฒนายาหอมแก้ลมวิงเวียนชนิดเม็ดฟู่ขึ้นมา ซึ่งสูตรตำรับนี้ สรรพคุณช่วยในการนอนหลับ และคลายกังวล ปัจจุบัน พบว่าคนไทยมีภาวะอาการนอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้นจากความเครียดหรือวิตกกังวล อาการของคนที่นอนไม่หลับมีหลายกลุ่ม เช่น บางคนหัวถึงหมอนแต่นอนไม่หลับ บางคนหัวถึงหมอนหลับ แต่คุณภาพในการหลับไม่ดี ซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้นอนเร็วขึ้นและนานขึ้น

 

การศึกษาฤทธิ์การเหนี่ยวนำการนอนหลับจากสารสกัดยาหอมแก้ลมวิงเวียน ได้สกัดสารสกัดยาหอมแก้ลมวิงเวียนมาทำการทดลองกับสัตว์ทดลอง คือ หนู ศึกษาสังเกตพฤติกรรม ระยะในการนอนหลับ และศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลของการศึกษาทำให้ทราบถึงปริมาณของยาที่เหมาะสม นำผลที่ได้มาพัฒนาในรูปแบบแคปซูล สะดวกในการทานยา ไม่ต้องเสียเวลาในการชง ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม งานประชุมวิจัยนานาชาติเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 35 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Meiji Pharmaceutical University ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of advanced Pharmaceutical Technology and research บนฐานข้อมูลทั้ง SCOPUS และ ISI

ดร. พทป.วัชระ บอกว่า เพื่อการดูดซึมง่าย จึงนำรูปแบบแคปซูล นำมาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบเม็ดฟู่ แบบแคปซูลต้องใช้เวลาในการดูดซึม และเม็ดฟู่ช่วยให้ดื่มน้ำมากขึ้น เพราะวิตามินเม็ดฟู่ต้องแตกตัวในน้ำก่อนดื่ม ผู้ทานจึงได้ทานน้ำเยอะขึ้นด้วย สำหรับสารสกัดยาหอมแก้ลมวิงเวียนใช้วิธีการสกัดตามกรรมวิธียาแผนโบราณ และนำสารสกัดมาบรรจุในเม็ดฟู่ โดยเม็ดฟู่ 1 เม็ด มีสารสกัดสมุนไพรจากตำรับเพียงพอที่จะทำให้เกิดฤทธิ์เหนี่ยวนำ การนอนหลับและคลายกังวล โดยการใช้ยา 1 เม็ด ต่อน้ำปริมาตร 250 มิลลิกรัม (1 แก้ว) สามารถทานได้กับน้ำปกติ น้ำอุ่น เนื่องจากถูกทดสอบสกัดมาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวิธีการเตรียมยาของผู้ป่วย

ดร. พทป.วัชระ บอกเพิ่มเติมว่า สำหรับรสชาติและกลิ่นและถูกพัฒนาให้ทานง่าย โดยนำชะเอมเทศมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ และเป็นยาหลัก โดยในตำรับมียาอยู่ 3 กลุ่ม ยาหลัก ยารอง และยาเสริมฤทธิ์ ยารอง เช่น แก่นจันทร์แดง ยาเสริมฤทธิ์ในตำรับยานี้ ได้แก่ ดอกไม้ต่างๆ เล่น พิกุล บุญนาค สารภี เม็ดฟู่ และแคปซูลยาหอมแก้วิงเวียน สามารถรับประทานได้ตลอดเมื่อมีอาการเวลาที่วิงเวียน นอนไม่หลับ หรือรับประทานก่อนนอน แต่ในการรับประทานยาสมุนไพรควรไม่เกินระยะเวลาที่แพทย์กำหนด เพราะอาจมีผลต่อกระทบต่อระบบอื่นในร่างกาย และตัวยานี้ห้ามรับประทานขณะขับรถและใช้งานเครื่องจักร ประมาณเดือนมิถุนายน จะนำผลงานเม็ดฟู่ยาหอมแก้ลมวิงเวียนเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในงาน 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine

สำหรับยาหอมแก้ลมวิงเวียนชนิดแคปซูล ได้รับการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดจำหน่าย ส่วนชนิดเม็ดฟู่อยู่ในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน ผู้ที่สนใจยา สามารถรับยาได้ที่สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยทางแพทย์จะจ่ายยาเป็นยาเฉพาะรายไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่โทร. (02) 592-1999 

บทความก่อนหน้านี้อภัยภูเบศร สกัดสารจากกัญชา ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้เอง
บทความถัดไป“กฤษฎา” เกาะติดสถานการณ์ระบาด ของ “หนอนกระทู้”