กลุ่มมะม่วงบ้านทับประดู่ ต้นแบบ GAP วัฒนานคร ส่งออก สร้างรายได้ รายละ 4 หมื่น ต่อปี

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จัดเป็นแหล่งผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกอันดับต้นๆ ของจังหวัด มะม่วงที่สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ คือ มะม่วงฟ้าลั่น มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4

คุณกำพล กายสิทธิ์ รองประธานกลุ่มแม่บ้านทับประดู่ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เล่าถึงการทำงานของกลุ่มแม่บ้านทับประดู่ ว่า เน้นให้สมาชิกของทุกรายดำเนินการผลิต บำรุงรักษาภายใต้มาตรฐานของ GAP หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นการตอกย้ำให้ผู้ส่งออกมะม่วงมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เปิดทางให้ผลผลิตทางการเกษตรประเภทนี้สามารถเดินทางสู่ตลาดทั่วโลกได้

ในแต่ละปี สมาชิกกลุ่มนี้สามารถผลิตได้ปีละ 1,000 ตัน และมีมูลค่าการตลาด ปีละ 20 ล้านบาท โดยสมาชิกจะมีรายได้ต่อฤดูกาลผลิต ต่อไร่ รายละ 40,000 บาท มีการปลูกต่ำสุดบนเนื้อที่ 15 ไร่และสูงสุด 50 ไร่ มีสมาชิกทั้งสิ้น 53 ราย โดยตลาดส่งออกมีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทรับประทานดิบ มะม่วงฟ้าลั่น ส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและกัมพูชา ส่วนประเภทรับประทานสุก ส่งออกไปยังเกาหลีและจีน

สำหรับตลาดภายในประเทศมีจำหน่ายในร้านของฝากประจำจังหวัด ตลาดสี่มุมเมือง และจำหน่ายผ่านเครือข่ายของอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภออื่นๆ ที่มีเครือข่ายดำเนินการอยู่ จึงกล่าวได้ว่า มะม่วงพันธุ์ดีจากแหล่งผลิตชั้นดีของอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วนั้น เป็นใบเบิกทางให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน สมาชิกได้ใบรับรอง GAP หรือใบรับรองสินค้าการเกษตร ซึ่งมีสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรองแล้ว จำนวน 20 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย ซึ่งคาดว่าในเร็วๆ นี้ ทางกลุ่มจะผลักดันให้ได้รับทุกราย

คุณกำพล กล่าวอีกว่า ปัญหาทางด้านการผลิตก็เกิดขึ้นกับกลุ่มและสมาชิกไม่น้อย เช่น การแพร่ระบาดของเพลี้ย และแมลง ที่เข้ามาทำลายช่อและดอก บางครั้งสร้างความเสียหายทั้งไร่ ทำให้บางช่วงฤดูกาลผลิตถึงกับขาดทุน ซึ่งสมาชิกจะต้องดูแลเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาทางกลุ่มจะเชิญสมาชิกมาพูดคุยกัน และร่วมกันหาทางออกทันที ไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาเนิ่นนานหรือตกค้าง จะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น โดยปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นพวกสารเคมี บางทีรายใหม่ไม่เข้าใจ พี่เลี้ยงรุ่นเก่าๆ ก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ

สอบถามการดำเนินงาน ได้ที่ หมู่ที่ 10 บ้านทับประดู่ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 092-421-1640