นวัตกรรมทำเงิน แปลงร่าง “เงาะโรงเรียน” เป็น “เงาะอบแห้ง” กินอร่อย ขายได้ทั้งปี

เมืองไทยโชคดีที่เป็นแผ่นดินทองทางการเกษตร มีพืชผักผลไม้ให้กินตลอดทั้งปี แถมผลไม้ไทยก็มีรสชาติอร่อย ถูกอกถูกใจผู้ซื้อทั่วโลก แต่ยามใด ผลผลิตมีมากจนล้นตลาด เกษตรกรชาวสวนผลไม้ก็ยิ้มไม่ออก เพราะขาดทุน ขายผลผลิตไม่ได้ราคา ผลไม้ส่วนใหญ่เก็บรักษาคุณภาพไว้ได้ไม่นาน ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือ การแปรรูปผลผลิตเพื่อยืดอายุการขาย แถมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าได้อีกหลายเท่าตัว

ปัจจุบัน หลายจังหวัดทั่วไทยต่างหันมาปลูก “เงาะ” เป็นไม้ผลเศรษฐกิจกันอย่างแพร่หลาย แต่คุณภาพสินค้ายังสู้ “เงาะโรงเรียนนาสาร” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อร่อยขั้นเทพ!! ไม่ได้ เงาะโรงเรียนนาสารถูกยกย่องว่าเป็นเงาะที่อร่อยที่สุดในโลก โดยคุณลักษณะเด่นเฉพาะของเงาะโรงเรียนนาสาร คือ ผลทรงกลม เปลือกบาง ขนบริเวณโคนมีสีแดง ปลายขนสีเขียว เนื้อแน่นหนา สีขาว หวาน กรอบ เมล็ดล่อน รสชาติหวาน หอม

พื้นที่ปลูกเงาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ประมาณ 25,974 ไร่ โดย 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงาะโรงเรียน และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงาะสีทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลิตเงาะโรงเรียนป้อนเข้าสู่ตลาดได้มากกว่าปีละ 20,000 ตัน ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงกันยายน เงาะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมักประสบปัญหาราคาตกต่ำในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมากจนล้นตลาด นอกจากนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีจุดอ่อนคือ ไม่มีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นของตัวเอง ปัจจุบัน มีแค่ บริษัท นาสารฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ที่นำเงาะสดมาแปรรูปเป็นเงาะอบแห้งแบรนด์อัยยะ

ชาวสวนเงาะโรงเรียน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้แปรรูปเงาะโรงเรียนนาสาร โดยมีนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ร่วมคิดร่วมพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมสินค้า “เงาะอบแห้ง” ขึ้น เป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อัยยะ” หรือ “IYHA” สินค้าเงาะอบแห้งอัยยะได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสินค้าที่กินง่าย ไม่ต้องปอกเปลือก ที่สำคัญกินอร่อย ได้ทุกที่ ทุกเวลา

นำเงาะมาแกะเปลือก ก่อนนำไปอบแห้ง
เงาะสด 1 ลูก สามารถแปรรูปเป็นเงาะอบแห้งได้ 1 ชิ้น

เกษตรกรรุ่นใหม่ SMEs Start up

นางสาวรัตนาพร บรรเทิงจิตร (โทร. 094-564-0459 )กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาสารฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เล่าให้ฟังว่า พื้นฐานครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรม โดยทำสวนเงาะมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ เมื่อประมาณ 60 กว่าปีก่อน คุณปู่เชย บรรเทิงจิตร ได้นำกิ่งพันธุ์จากเงาะโรงเรียนต้นเเรก ในแหล่งต้นกำเนิดเงาะโรงเรียนนาสาร มาปลูกในสวนของปู่ ซึ่งผืนดินดังกล่าวอุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย จึงได้ผลผลิต “เงาะโรงเรียน” ที่มีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยที่สุดในประเทศไทย

ครอบครัวเธอขายเงาะผลสดมาตลอด ต่อมา คุณรัตนาพร ซึ่งเป็นทายาท รุ่นที่ 3 เล็งเห็นปัญหาอุปสรรคจากกรณีผลผลิตล้นตลาด ขายสินค้าไม่ได้ราคา จึงต้องการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เธอจึงก่อตั้ง บริษัท นาสาร ฟู้ด โปรดักซ์ จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เธอเริ่มต้นจากแปรรูปเงาะสดเป็นเงาะกวน แต่พบว่า เงาะกวนเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้ไม่นาน เงาะกวนเปลี่ยนสีเป็นสีออกดำ ทำให้สินค้าไม่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อ

คุณรัตนาพร จึงเข้ามาปรึกษากับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก็ได้รับคำแนะนำให้แปรรูปเป็นเงาะอบแห้ง บรรจุซองขายมาตั้งแต่ ปี 2555 โดยเงาะสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นเงาะอบแห้งได้เพียง 1-2 ขีด เงาะสด 1 ลูก สามารถแปรรูปเป็นเงาะอบแห้งได้ 1 ชิ้น กระบวนการอบแห้งเงาะใช้ระยะเวลาการผลิตทุกขั้นตอน 3 วัน

เมื่อเงาะโรงเรียนกลายร่างเป็นเงาะอบแห้ง …ช่างดีงาม เพราะได้เงาะอบแห้งที่มีสีสันน่ารับประทาน เนื้อหนึบ หอม หวาน อร่อย ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่มีสารกันบูด เก็บได้นานกว่าเงาะกวน เป็นสินค้า NO Sugar เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่น้ำตาล มีรสหวานธรรมชาติ (เงาะโรงเรียนนาสารมีเปอร์เซ็นต์น้ำตาล ตามธรรมชาติ 19%) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เงาะอบแห้งอัยยะได้ทั้งความอร่อย แปลกใหม่และดีต่อสุขภาพ ขายตลาดโลกได้ทั้งปี

ทุกวันนี้ บริษัทรับซื้อเงาะโรงเรียนนาสารที่มีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยที่สุดจากแหล่งต้นกำเนิดเงาะโรงเรียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (เครื่องหมาย GI) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแต่ละปีมากกว่า 60 ตัน ผลิตภัณฑ์เงาะอบแห้ง แปรรูปด้วยกระบวนการที่ทันสมัย ผ่านมาตรฐาน อย. มาตรฐาน GMP อย. ฮาลาล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานสินค้าโอท็อป 5 ดาว

 

รัฐหนุนกิจการ SMEs เกษตร

ปัจจุบัน เงาะอบแห้งอัยยะ กลายเป็นสินค้าต้นแบบของการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีหน่วยราชการต่างๆ ได้เข้ามาส่งเสริมและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรแปรรูปในโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ภายใต้ชื่อกลุ่ม “IYha เงาะอบแห้ง ชาผลไม้” อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเกษตรแปรรูป “IYha เงาะอบแห้ง ชาผลไม้” อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่ริเริ่มแปรรูปเงาะ ที่มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดซ้ำซากทุกปีให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เงาะอบแห้ง ชาเงาะ และสินค้าเกษตรแปรรูปนานาชนิดที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นสินค้าส่งออกขายดีที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้ซื้อต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี และลาว คิดเป็นสัดส่วนยอดส่งออก 80 เปอร์เซ็นต์ และยอดขายในประเทศ 20% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

เรียกได้ว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านนาสาร เป็นตัวอย่างกลุ่มนักธุรกิจเกษตรแปรรูปของไทยที่เข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะอบแห้งอัยยะ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน จนได้รับรางวัลชนะเลิศ สินค้าที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนเงาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของเงาะโรงเรียน หากยังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้อีกด้วย

เชื่อมโยงสินค้าชุมชนส่งถึงมือผู้ซื้อ

เมื่อนำเงาะโรงเรียนนาสาร เงาะอร่อยที่สุดในโลกมาแปรรูปเป็นเงาะอบแห้งอัยยะ ผู้บริโภคมีโอกาสลิ้มรสความอร่อยของเงาะโรงเรียนนาสารได้ทั้งปี ผลิตภัณฑ์เงาะอบแห้งอัยยะยังถูกใจผู้ซื้อ เพราะได้ทั้งความอร่อย แปลกใหม่ และดีต่อสุขภาพ คุณรัตนาพร ได้นำสินค้าเงาะอบแห้งอัยยะเปิดเข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานแสดงสินค้า Thaifex งานแสดงสินค้า Thailand Industry งานแสดงสินค้าโอท็อป งานแสดงสินค้าศิลปาชีพ รวมทั้งงานแฟร์ในประเทศต่างๆ เช่น จีน เกาหลี เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้ากระจายอยู่หลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ เกาหลี ออสเตรเลีย ลาว แคนาดา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ

ต่อยอดแปรรูปผลไม้

หลังจากบริษัทประสบความสำเร็จในฐานะโรงงานผู้ผลิตเงาะอบแห้งเจ้าแรกและเจ้าเดียวแล้ว คุณรัตนาพร ได้พัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้รู้ว่า ผลไม้ไทยแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นได้มากกว่าที่คิด ยกตัวอย่าง เช่น

“ชาผลไม้” จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ชาผสมเนื้อผลไม้ ไม่แต่งกลิ่นไม่เติมสี ได้แก่ ชาผสมเนื้อเงาะ ชาทุเรียน ชามังคุด ชาลิ้นจี่ ชาลำไย ชาสับปะรด ชากล้วย ชามะม่วง และชารวมผลไม้

“ชามะพร้าว” ผลิตจากมะพร้าวจากเกาะพะงัน ที่ได้รับเครื่องหมาย GI นำมาคั่วจนหอมผสมกับใบชาคุณภาพพรีเมี่ยม ไม่แต่งกลิ่นเติมสี ธรรมชาติ 100%

“มะม่วงอบแห้งไม่มีน้ำตาล” ธรรมชาติ 100% บรรจุถุงซิปซองตั้งแบบใส ขนาด 130 g

“สับปะรดภูเก็ตอบแห้ง สูตรไม่มีน้ำตาล” กินอร่อย แถมได้คุณค่าทางอาหารของสับปะรดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เพราะสับปะรดมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ วิตามินซี เบต้าแคโรทีน และแมงกานีส ที่ช่วยป้องกันร่างกายจากสารอนุมูลอิสระและมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ ที่ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย

เชื่อว่า หากใครมีโอกาสลิ้มลองรสชาติเงาะอบแห้ง และผลไม้อบแห้งแบรนด์อัยยะ ต้องติดใจทุกราย เพราะกินเล่น กินเพลิน อร่อย ฟิน จนหยุดไม่ได้ แถมเก็บไว้ได้นาน ไม่เสีย ปัจจุบัน คุณรัตนาพร ผลิตสินค้าออกวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น ห้างท็อปส์ 37 สาขา กรูเมต์มาร์เก็ต ทุกสาขา ร้านเถ้าแก่น้อย 11 สาขา ร้านของฝากสนามบินต่างๆ

ผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับ บริษัท นาสารฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 191/1 ถนนพูลศิริ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทร. 077-341-406 แฟกซ์ 077-344-206 M. 0945640459 หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook/iyha.product หรือ Line@nasanfoods หรือ www.nasanfood.com และ Line ID : 0945640459

อนึ่ง ขอขอบคุณ คุณรัตนาพร บรรเทิงจิตร ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบข่าวในครั้งนี้

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563