น้ำแร่ธรรมชาติ OTOP ห้าดาว จากแหล่งห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด

“น้ำแร่ธรรมชาติ” เริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพ ด้วยราคาเข้าถึงง่าย ต่างจากต่างประเทศที่มีราคาแพงมาก แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงคุ้นเคยกับน้ำบรรจุขวดทั่วไปและหาซื้อได้ง่ายสะดวก ราคาถูก และขาดความเชื่อมั่นในคุณค่าหรือแร่ธาตุตามโฆษณา ทำให้ตลาดน้ำแร่ธรรมชาติยังไม่กว้างขวางนัก แต่ปัจจุบันความนิยมการดื่มน้ำแร่ได้เพิ่มขึ้น จากการสื่อสารที่เข้าถึงของโลกโซเชียล และการทำตลาดของผู้ประกอบการที่สามารถเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายได้ จังหวัดตราดมีการพบแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ที่บ้านห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีการตรวจวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์พบแร่ธาตุอันเป็นส่วนประกอบของน้ำแร่ “บริษัท ตรีทิพย์ธารา จำกัด” เจ้าของบ่อน้ำแร่จึงตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวดเป็นแห่งแรกของจังหวัดตราด ภายใต้แบรนด์ อัลฟ่า (ALPHA) และมินอร่า (MINORA) ซึ่งได้รับคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 (Product Champion : OTOP) ระดับ 5 ดาว มีลูกค้าทั้งภายในและตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

พท.ภ.ปทินทิพย์ ปภัสร์วิจิตร

จากเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลา

สู่ธุรกิจน้ำแร่ธรรมชาติแห่งแรก หนึ่งเดียวในจังหวัดตราด

พท.ภ.ปทินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร หรือ “คุณป้าน้อง” เภสัชกรแพทย์แผนไทย วัย 75 ปี เล่าว่า เคยรับราชการเป็นข้าราชการระดับสูง กระทรวงคมนาคม หลังเกษียณได้ไปเรียนเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทย ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 10 ปีก่อนได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา จำกัด ทำเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาจำหน่าย โดยโรงงานได้มาตรฐาน GMP CODEX ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มีตลาดตัวแทนจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชากระทั่งถึงทุกวันนี้ เมื่อปี 2561 กลับมาบ้านเกิดที่บ้านห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ดูแลสวนทุเรียนที่ปลูกใหม่แทนยาพารา พบว่าบ่อบาดาลที่ขุดเจาะลงไปลึกทุกๆ 10 เมตร พบว่าชั้นหิน สีดินแตกต่างกัน และเมื่อเอาน้ำที่เก็บกักจากชั้นหินมาชิมดูรสชาติแปลกๆ จึงส่งไปตรวจวิเคราะห์หาแร่ธาตุหลายครั้งที่ กรมทรัพยากรธรณี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) พบว่ามีแร่ธาตุสำคัญ 9 ชนิด คือ คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ซัลเฟต แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ซิลิกา ไบคาร์บอเนต เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% จึงคิดทำโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ เมื่อปี 2562 จดทะเบียนตั้ง บริษัท ตรีทิพย์ธารา จำกัด ให้ลูกชาย ดร.ณัฏฐวงศ์ ชาวเวียง ที่มีประสบการณ์คุมโรงงานของบริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา จำกัด มาช่วยดำเนินการควบคุมการผลิต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดตราดเวลานี้

เครื่องบรรจุน้ำ

“ตอนขุดบ่อน้ำบาดาลเมื่อขุดลงลึก ประมาณ 40 เมตร ทุกๆ 10 เมตร พบว่ามีดิน หินในบ่อสีแตกต่างกัน สังเกตว่าน้ำในดินมีลักษณะลื่นๆ มือ จึงลองชิมดู มีความรู้สึกว่ารสชาติอร่อยต่างจากน้ำทั่วๆ ไป จึงขุดลงไปลึก 94 เมตร และนำน้ำไปตรวจ วิเคราะห์ หาสารแร่ธาตุในน้ำ ทั้งการตรวจขั้นต้นตามหลักวิทยาศาสตร์ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) เรื่องน้ำแร่ธรรมชาติ ตรวจซ้ำ 2-3 ครั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจ เมื่อพบว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจริง มีแร่ธาตุต่างๆ 9 ชนิด โดยมีใบรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9” พท.ภ.ปภินทิพย์ กล่าว

เครื่องสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล

ตลาดภายใน : เพื่อนบ้าน 50 : 50

ทำตลาดยาก แม้จะราคาถูก

พท.ภ.ปทินพิทย์ และ ดร.ณัฏฐวงศ์ ร่วมให้ข้อมูลว่า การทำตลาดน้ำแร่ค่อนข้างยากแม้ว่าจะไม่มีคู่แข่งขัน เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้จักว่าน้ำแร่ธรรมชาติเป็นอย่างไร มีคุณประโยชน์ต่างจากน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปอย่างไร และราคาสูงกว่า การทำตลาดน้ำแร่คือ ชูจุดเด่นน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาด มีการตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และพยายามเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย และการออกบู๊ธแนะนำสินค้า การนำสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองตามที่ประชุมต่างๆ โชคดีที่เป็นธุรกิจใหม่ไม่มีคู่แข่งขันภายในจังหวัด ซึ่งประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เปรียบเทียบอัตราการเติบโตปี 2562-2563 เติบโตขึ้นประมาณ 20% คาดว่าตลาดจะดีขึ้นเพราะเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น

ดร.ณัฏวงศ์ ชาวเวียง

“การทำตลาดภายในประเทศยากกว่าตลาดเพื่อนบ้านกัมพูชา แม้แต่ในจังหวัดตราดเองยังนิยมน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปที่ผ่านกระบวนการด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) มากกว่า เพราะราคาถูกกว่า แม้ว่าเราจะตั้งราคาสูงกว่าเพียงเล็กน้อย ปัญหาคือคนยังรู้จักน้อยและไม่ทราบว่าเรื่องน้ำแร่ดื่มเพื่อสุขภาพ มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน โรงงานต้องได้มาตรฐาน GMP และโรงงานของเราได้มาตรฐานทั้ง CODEX, HACCP เน้นเรื่องความสะอาดถูกอนามัย มาตรฐานการผลิตส่งตลาดต่างประเทศได้ ระยะแรกใช้เวลาประมาณ 6 เดือนให้ลูกค้ายอมรับแต่ปริมาณยังไม่มาก ตลาดเพื่อนบ้านกัมพูชากลับทำง่ายกว่า คิดเป็นสัดส่วน 50 : 50 มีผู้ซื้อส่งเข้าไปพนมเปญ พระตะบอง เกาะกง ราคาขายปลีก ALPHA ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวดละ 10 บาท MINORA ขนาดทั่วไป 320 มิลลิลิตร ขวดละ 7 บาท เป็นราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ราคาขายส่งหน้าบ่อแพ็กละ 50 บาท คือ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด ขนาด 320 จำนวน 16 ขวด และขนาดใหญ่ 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 6 ขวด แต่ถ้าขนส่งให้ลูกค้าคิดเพิ่ม 10 บาท แต่ 500 แพ็กจัดส่งฟรี ส่วนกรุงเทพมหานคร ถ้าสั่ง 500 แพ็กขึ้นไปคิดราคาแพ็กละ 70 บาท ซึ่งราคานี้เราใช้มาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ ปีนี้ปีที่ 2 เราเจอภาวะต้นทุนสูงขึ้นจากค่าขวด ค่าแรง ค่าน้ำมันยังคงยืนราคาเดิม” พท.ภ.ปภินทิพย์ กล่าว

เตรียมส่งลูกค้า

OTOP 5 ดาว…แบรนด์ ALPHA MINORA  

พท.ภ.ปภินทิพย์ เล่าว่า บริษัท ตรีทิพย์ธารา จำกัด ได้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ 2 แบรนด์ คืออัลฟ่า (Alpha) ขนาด 500 ซีซี และมินอร่า (MINORA) ขนาด 320 ซีซี และส่งคัดสรรโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตราด (Product Champion : OTOP) ได้ระดับ 5 ดาว ทำให้เพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีคู่แข่งในจังหวัด และการสร้างความเชื่อมั่นในการตลาด โดยทำโฆษณาทางวิทยุ โซเชียลมีเดีย การออกบู๊ธแนะนำสินค้า และที่สำคัญคือการบอกต่อปากต่อปาก จึงมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ต่อมาจึงได้เพิ่มการผลิตขนาด 1,500 มิลลิลิตร ใช้แบรนด์ TRAT ตราด และวางขายตามร้านค้าต่างๆ ในตัวเมือง 4-5 แห่ง มีลูกค้า 2 กลุ่ม คือที่ซื้อแบรนด์ของบริษัท ตรีทิพย์ธารา โดยตรง และลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเองมาให้ผลิตให้ เช่น บริษัท ขนส่ง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์โรงพยาบาลตราด ร้านค้าสหกรณ์ จังหวัดตราด

แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์

แบรนด์ บริษัท ตรีทิพทย์ธารา จำกัด

ทุกวันนี้จะมีกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน ทั้งบุคคลทั่วไปและกลุ่มนักเรียนในท้องถิ่น เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ของบริษัท ตรีทิพย์ธารา จำกัด อยู่เสมอ และด้วยภูมิความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทย พท.ภ.ปภินทิพย์ จึงได้คิดต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ 100% เนื่องจากส่วนประกอบมีธาตุซิลิกาที่สำคัญ จึงนำมาผสมกับน้ำกลั่นใบย่านางผสมใบเตยเข้มข้น กับสารสกัด 3 อย่าง คือ แตงกวา ว่านหางจระเข้ มะเขือเทศ ผลิต “สเปรย์น้ำแร่ ตราด TRAT พลัส” ได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) ใช้ฉีดพรมให้ทั่วใบหน้าก่อนแต่งหน้าให้น้ำแร่ซึมลงผิวหน้า ช่วยปรับผิวหน้า ให้หน้ากระชับแต่งหน้าได้เนียนกว่าปกติ ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด คลายความร้อน ทำให้ใบหน้าชุ่มชื้น คลายความร้อน ผิวหน้าชุ่มชื้น สดใส…เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของน้ำแร่ธรรรมชาติจากแหล่งห้วงน้ำขาว…

แบรนด์ TRAT ตราด

สนใจเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ตรีทิพย์ธารา จำกัด เลขที่ 19/21 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด หรือสอบถาม พท.ภ.ปทินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร หรือ คุณป้าน้อง โทร. (065) 556-4798

ขั้นตอนการทำน้ำแร่ธรรมชาติ มาตรฐาน HACCP

ผลิตให้แบรนด์ร้านค้าสหกรณ์ จังหวัดตราด

ดร.ณัฏฐวงศ์ ชาวเวียง วัย 52 ปี จบคณะนิเทศศาสตร์ และปริญญาเอก ด้านการตลาด (DBA) คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเรียนต่อด้านเภสัชแผนไทย ได้ใบประกอบโรคศิลป์ บวกกับประสบการณ์ทำงานโรงงานของบริษัท เฮ้ลตี้ โฮม ตรีผลา จำกัด ของคุณแม่มากว่า 10 ปี ผู้ควบคุมการผลิตอธิบายขั้นตอนการทำน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด ว่าส่วนประกอบหลักมี 3 ส่วน คือ 1. ที่ตั้งบ่อบาดาลที่สร้างอาคารติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้เป็นสัดส่วน มีระบบปิดและส่วนของโรงงานมี 2 ส่วน คือ ห้องปรับปรุงคุณภาพน้ำและห้องบรรจุ

บรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการสูบน้ำแร่ธรรมชาติจากบ่อบาดาลความลึก 94 เมตร นำมาพักห้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ และส่งน้ำเข้าห้องบรรจุซึ่งติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้แรงงานคนน้อยที่สุด เพื่อความสะอาดไม่มีการปนเปื้อนจากการถูกสัมผัสด้วยมือ

ลำเลียงขวด

ห้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ ห้องนี้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร 5 ถัง จะสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาพักไว้ในถังให้แก๊สระบายอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จากนั้นส่งเข้าเครื่องกรอง 3 เครื่อง คือ ถังไส้กรองแมงกานีส ถังกรองคาร์บอน และถังกรองเรซิ่น เพื่อดับกลิ่นโดยแยกกลิ่นและสีออกไป ทำให้น้ำใสส่วนแร่ธาตุอื่นๆ ยังคงอยู่ เมื่อที่ผ่านตัวกรองมาตามท่อจะเก็บไว้ที่ถังอะลูมิเนียมเตรียมส่งไปห้องบรรจุ

สเปรย์น้ำแร่ ตราด TRAT

ห้องบรรจุ ห้องนี้ต้องปลอดเชื้อ ระมัดระวังสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ติดตั้งเครื่องดักแมลง ติดม่านไล่ทั้งแมลงกลางคืน กลางวัน เครื่องจักรที่ทำงานเป็นเครื่องอัตโนมัติ ที่เรียกว่า Super Box น้ำจากถังอะลูมิเนียมจะส่งผ่านการกรองฆ่าเชื้อโรคจากไส้กรองเซรามิก 2 ชุด ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยโอโซนและแสงอัลตราไวโอเลต (UV) และจะถูกส่งมาเก็บไว้ที่ถังขนาด 50 ลิตรเพื่อบรรจุขวด เครื่องจะทำการล้างขวดด้วยน้ำแร่ บรรจุขวดด้วยเครื่องและปิดฝา จากนั้นจะเลื่อนไปหุ้มห่อพลาสติกเป็นแพ็กเกจจิ้งเพื่อรอการจำหน่าย

ห้องบ่อน้ำบาดาล

“ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP, CODEX และ HACCP ผลิตส่งตลาดต่างประเทศได้ น้ำจากบ่อบาดาลที่สูบขึ้นมาระบบท่อปิดทั้งหมดจนกระทั่งบรรจุขวดเสร็จจนถึงผู้บริโภคเปิดฝาดื่ม ใช้เครื่องจักรทั้งหมด ไม่ให้สัมผัสมือ กระบวนผลิตปราศจากสารปนเปื้อน ใช้พนักงานเพียง 2 คน ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานได้ตามระบบ ตอนนี้เปิดเครื่องผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า วันละ 8,000 ขวด ถ้าต้องการผลิตปริมาณเพิ่มขึ้นสามารถเดินเครื่องให้เร็ว ผลิตได้ถึง 15,000-20,000 ขวด ต่อวัน” ดร.ณัฏฐวงศ์ กล่าว