แนะวิธีทำ “พวงกุญแจจากเศษหนัง” หลักสูตรออนไลน์ กศน.อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ทุกวันนี้ การจัดการศึกษาอาชีพมีความสำคัญมาก เพราะช่วยพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานทำอย่างยั่งยืน

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยทุกช่วงวัย ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกมิติ นำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสุขให้แก่ชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบู๊ธ กศน.ระยอง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระยอง (สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง) ได้พัฒนาครู และบุคลากรของ กศน.อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดอบรมครูผู้สอนทางระบบออนไลน์ ทั้งในเรื่องหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรอาชีพ ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคล้องกับนโยบายของ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมส่งเสริมให้ ครู กศน.นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้พัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น “ONIE Online” อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย และส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

“พวงกุญแจจากเศษหนัง”
หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอวังจันทร์

“พวงกุญแจจากเศษหนัง” เป็นหนึ่งในหลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอวังจันทร์ ที่นำออกเผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปจำนวนมาก เพราะเป็นงานหัตถกรรมที่ทำได้ง่าย ทำเป็นงานอดิเรก ผลิตขึ้นเพื่อใช้เอง หรือนำไปประกอบอาชีพก็ได้ เพราะพวงกุญแจจากเศษหนังมีรูปทรงน่ารัก กะทัดรัด เหมาะต่อการใช้งาน เหมาะเป็นของขวัญของฝากสำหรับแจกหรือจำหน่ายในช่วงเทศกาลงานปีใหม่ หรือใช้เป็นของชำร่วยงานแต่งงานก็ได้เช่นกัน

พวงกุญแจจากเศษหนัง พร้อมขาย หรือแจกเป็นของชำร่วย

หากใครสนใจอยากทำพวงกุญแจจากเศษหนัง แนะนำให้เริ่มจาก

1. จัดเตรียมอุปกรณ์สำคัญ ประกอบด้วย เศษหนัง ค้อน แท่นรองตอก แผ่นรองตอกหมุด เหล็กตัวที เหล็กเจาะ เหล็กตัวผู้ เหล็กตัวเมีย คอม้า ตัวปิดแปะผู้/เมีย น็อต และหมุดยึด เหล็กครอบหมุดยึด

2. ขั้นตอนการทำพวงกุญแจจากเศษหนัง

– ใช้เหล็กเจาะ เจาะรูกระเป๋าตามจุดที่กำหนดไว้

– หลังจากเจาะตัวกระเป๋าครบแล้ว ก็เจาะหูกระเป๋าด้านหัวและท้าย ด้านละ 1 รู

– ทำที่เปิดและปิดกระเป๋า โดยใช้น็อตตัวผู้และตัวเมีย คู่กับเหล็กตัวผู้และเหล็กตัวเมีย

– โดยเริ่มจากเศษหนังด้านสั้น ใส่น็อตคู่ตัวผู้จากด้านหลัง ใช้หมุดตัวผู้ปิดครอบลงไป แล้วใช้เหล็กตัวเมียที่มีลักษณะเป็นรู ครอบหมุดตัวผู้ก่อน

– ขั้นตอนต่อมา ให้ติดแปะตัวเมีย โดยสลับเศษหนังด้านยาวขึ้น และใส่น็อตจากด้านหน้าทะลุมาด้านหลัง โดยวางบนแผ่นเหล็กรองตอกอีกชั้น

– ใช้เหล็กตัวผู้ วางให้ลงให้ตรงล็อกกลับหมุดตัวเมีย จากนั้นตอกให้แน่น

– จะได้หมุดสำหรับเปิดและปิดกระเป๋า ดังรูปภาพ

ขั้นตอนการประกอบตัวกระเป๋า

– เริ่มจากห่อกระเป๋าโดยให้ด้านสั้นหรือด้านที่อยู่ข้างๆ อยู่ชั้นแรก และปิดตัวกระเป๋าด้านหน้าและหลังทับอีกที

– ใช้หมุดยึดตัวยาวใส่จากด้านในให้ทะลุด้านหน้า แล้วนำหมุดตัวสั้นครอบให้อยู่

– ใส่ให้ครบทั้ง 4 ด้าน ดังรูป

– ใช้ตัวครอบหมุดตอกให้แน่นทุกตัว

– ใส่คอม้าที่หูกระเป๋า

– ติดหมุดที่หูกระเป๋าเข้ากับตัวกระเป๋าทั้งสองด้าน

– ตอกหูกระเป๋าให้แน่น ระวังตอนตอกให้จับหูไม่ให้เบี้ยว
พวงกุญแจจากเศษหนังเสร็จเรียบร้อย ดังรูปภาพ

โดยทั่วไป พวงกุญแจจากเศษหนัง มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หลักสูตรพวงกุญแจจากเศษหนัง (ดังรูปภาพ) จะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการทำพวงกุญแจจากเศษหนังได้มากขึ้น

คิวอาร์โค้ด (QR Code) หลักสูตรอาชีพออนไลน์ พวงกุญแจจากเศษหนัง

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพประกอบข่าว จาก กศน.อำเภอวังจันทร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการ มา ณ ที่นี้

…………….

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปี (24 ฉบับ) ลดราคาทันที 15% พร้อมแถมฟรีอีก1เดือน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่